Stichting Stoelenproject

Amsterdam

ABN AMRO: NL03 ABNA 054.47.46.007Stichtingsgegevens


RSIN Fiscaalnummer 8006.74.959

KVK nummer Amsterdam 41208470


Statuten Stoelenproject


Contact gegevens

Stiching Stoelenproject

Marnixstraat 248

1016 TL Amsterdam


Telefoon 020-4945727

Fax        020-4945722

info@stoelenproject.nl

www.stoelenproject.nl


ABN AMRO: NL03 ABNA 054.47.46.007

ING: NL42 INGB 0001.3205.98


Stichting Stoelenproject staat ingeschreven bij het Centraal Bureau Fondsenwerving.


Bijlagen:

Algemeen en financiël jaarverslag 2012

Algemeen en financiël jaarverslag 2013

Algemeen en financiël jaarverslag 2014

Algemeen en financiël jaarverslag 2015

Algemeen en financiël jaarverslag 2016

Algemeen en financiël jaarverslag 2017

Algemeen en financiël jaarverslag 2018

Doelstellingen jaarplannen 2019 - 2021

ANBI document Stichting Stoelenproject


Het Stoelenproject biedt sinds 1989 in Amsterdam avond- en nachtopvang aan dak- en thuislozen.

Vanaf 15 september tot 1 mei is het Stoelenproject dagelijks geopend van ’s middags 17.30 uur tot

8.00 uur de volgende ochtend.


Bezoekers hebben in principe alleen toegang tot het project als zij per keer een bon inleveren. Deze

bonnen worden tweemaal per week verstrekt door medewerkers van het Stoelenproject.

De opvang in het Stoelenproject is laagdrempelig. Er gelden drie basisregels binnen het project: geen

drank, drugs en geweld. Het Stoelenproject biedt warmte, veiligheid, rust, eten en drinken (meestal

soep en brood, thee en koffie, soms een complete maaltijd). Zowel het logies als de verstrekte eet- en drinkwaren zijn gratis.

Het logies is uiterst eenvoudig: één zaal, één matras op de grond, geen kussens en beddengoed en geen douches.


De capaciteit van de nachtopvang bedraagt 40 personen. Daarnaast zijn er voor maximaal 5 personen zogenaamde crisisplaatsen beschikbaar. De aanmeldingen voor crisisplaatsen komen van de afdeling Vangnet & Advies van de GGD, de Kruispost, het REHAB-team en van de politie. Het aantal overnachtingen is per jaar ca 9000, wat neerkomt op een gemiddelde bezetting van 44,2 personen.

Het aantal verschillende personen dat in het verslagjaar gebruik gemaakt heeft van de opvang van het Stoelenproject is naar schatting ongeveer 300. Een precies getal is niet beschikbaar omdat niet gevraagd wordt naar een legitimatie.


Zodra het ’s nachts vriest wordt de capaciteit verhoogd met 5 plaatsen tot 45. Inclusief de crisisplaatsen is de capaciteit dan 50 personen. De ruimte is dan ook werkelijk vol.

Behalve 3 fte draait de stichting voornamelijk op vrijwilligers. In 2014 waren 75 vrijwilligers actief. Per etmaal werken vijf vrijwilligers, drie in de avonddienst en twee in de nachtdienst.

De huisvesting bestaat uit een semipermanent gebouw van geschakelde containers. Het gebouw aan de Marnixstraat te Amsterdam voldoet aan de bescheiden doelstellingen van het Stoelenproject. Het gebouw staat in een omgeving met veel lawaai maar dit heeft weinig invloed op de nachtrust van de bezoekers.

Sinds eind 2007 benut de voedselbank, afdeling Amsterdam Centrum, het gebouw op woensdagmiddag voor de uitreiking van voedselpakketten. Zo wordt het gebouw extra benut zonder dat dit voor niemand tot extra kosten leidt.


Het grootste deel van het voor het Stoelenproject benodigde geld bestaat uit de subsidie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast vormen de donaties van personen en instellingen, waaronder collectes in kerken, een welkome aanvulling. Er wordt veel gekookt door de Keizersgracht kerk, Doopsgezinde kerk en de Rooms-katholieke kerk, gesponsord door collectes. De stichting Amsterdam verbindt is actief met de actie “Koken in een andere keuken”. Bedrijven verzorgen de maaltijd voor onze gasten. Tijdens de december feestdagen worden de maaltijden verstrekt door het Amstel Hotel en Hotel De l’ Europe. Voorts zijn er gaven in natura van diverse andere instellingen.


Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging.