Stichting Stoelenproject

ABN AMRO: NL03 ABNA 054.47.46.007

ING: NL42 INGB 0001.3205.98

Donateurs


De Gemeente Amsterdam is onze hoofdsponsor. Daarnaast zijn we afhankelijk van giften en legaten. Iedere financiële bijdrage is welkom op:

Er bestaat een mogelijkheid om onze matrassen te sponsoren a Euro 200,- per stuk. Deze worden dagelijks intensief gereinigd en hebben dus een beperkte levensduur.

Het Stoelenproject is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Bij schenkingen kunt u daarom gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om het Stoelenproject te steunen neemt u dan contact met ons op.


Stichtingsgegevens


RSIN Fiscaalnummer 8006.74.959

KVK nummer Amsterdam 41208470


Contact gegevens

Stiching Stoelenproject

Marnixstraat 248

1016 TL Amsterdam


Telefoon 020-4945727

Fax        020-4945722

info@stoelenproject.nl

www.stoelenproject.nl


ABN AMRO: NL03 ABNA 054.47.46.007

ING: NL42 INGB 0001.3205.98


Stichting Stoelenproject staat ingeschreven bij het Centraal Bureau Fondsenwerving.

ANBI document Stichting Stoelenproject


Het Stoelenproject biedt sinds 1989 in Amsterdam avond- en nachtopvang aan dak- en thuislozen. Vanaf 15 september tot 1 mei is het Stoelenproject dagelijks geopend van ’s middags 17.30 uur tot

8.00 uur de volgende ochtend.


Bezoekers hebben in principe alleen toegang tot het project als zij per keer een bon inleveren. Deze bonnen worden tweemaal per week verstrekt door medewerkers van het Stoelenproject. De opvang in het Stoelenproject is laagdrempelig. Er gelden drie basisregels binnen het project: geen drank, drugs en geweld. Het Stoelenproject biedt warmte, veiligheid, rust, eten en drinken (meestal soep en brood, thee en koffie, soms een complete maaltijd). Zowel het logies als de verstrekte eet- en drinkwaren zijn gratis. Het logies is uiterst eenvoudig: één zaal, één matras op de grond, geen kussens en beddengoed en geen douches.


De capaciteit van de nachtopvang bedraagt 40 personen. Daarnaast zijn er voor maximaal 5 personen zogenaamde crisisplaatsen beschikbaar. De aanmeldingen voor crisisplaatsen komen van de afdeling Vangnet & Advies van de GGD, de Kruispost, het REHAB-team en van de politie. Het aantal overnachtingen is per jaar ca 9000, wat neerkomt op een gemiddelde bezetting van 44,2 personen. Het aantal verschillende personen dat in het verslagjaar gebruik gemaakt heeft van de opvang van het Stoelenproject is naar schatting ongeveer 300. Een precies getal is niet beschikbaar omdat niet gevraagd wordt naar een legitimatie.


Zodra het ’s nachts vriest wordt de capaciteit verhoogd met 5 plaatsen tot 45. Inclusief de crisisplaatsen is de capaciteit dan 50 personen. De ruimte is dan ook werkelijk vol. Behalve 3,2 fte draait de stichting voornamelijk op vrijwilligers. In 2012 waren 70 vrijwilligers actief. Per etmaal werken vijf vrijwilligers, drie in de avonddienst en twee in de nachtdienst. De huisvesting bestaat uit een semipermanent gebouw van geschakelde containers. Het gebouw aan de Marnixstraat te Amsterdam voldoet aan de bescheiden doelstellingen van het Stoelenproject. Het gebouw staat in een omgeving met veel lawaai maar dit heeft weinig invloed op de nachtrust van de bezoekers. Sinds eind 2007 benut de voedselbank, afdeling Amsterdam Centrum, het gebouw op woensdagmiddag voor de uitreiking van voedselpakketten. Zo wordt het gebouw extra benut zonder dat dit voor niemand tot extra kosten leidt.


Het grootste deel van het voor het Stoelenproject benodigde geld bestaat uit de subsidie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast vormen de donaties van personen en instellingen, waaronder collectes in kerken, een welkome aanvulling. Er wordt veel gekookt door de Keizersgracht kerk, Doopsgezinde kerk en de Rooms-katholieke kerk, gesponsord door collectes. De stichting Amsterdam verbindt is actief met de actie “Koken in een andere keuken”. Bedrijven verzorgen de maaltijd voor onze gasten. Tijdens de december feestdagen worden de maaltijden verstrekt door het Amstel Hotel en Hotel De l’ Europe. Voorts zijn er gaven in natura van diverse andere instellingen.


Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging. De personeelsleden vallen onder cao welzijn. Een van de personeelsleden wordt ingehuurd van Re-integratiebedrijf Amsterdam (RBA), onderdeel van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam.ANBI Document Word Donateur