Stichting Stoelenproject

Amsterdam

info@stoelenproject.nl

Stichting

Doelstelling

Het Stoelenproject is een laagdrempelige opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in Amsterdam. Iedere avond van 15 september tot en met 30 april bieden we onderdak en eten en drinken aan 45 daklozen. Met of zonder regiobinding. Ieder seizoen zijn dat weer 10.000 overnachtingen van mensen die anders geen dak boven hun hoofd zouden hebben gehad.

Visie


Geen mens is hetzelfde, iedereen is uniek. Dat geldt ook voor dak- en thuislozen. Er zijn veel verschillende oorzaken voor dakloosheid. Het ligt voor iedereen weer anders. Veel genoemde oorzaken zijn: (huur)schulden, huisuitzetting, echtscheiding, aanpassingsproblemen, psychiatrische aandoeningen en
verschillende vormen van verslaving. Die oorzaken doen zich vaak gecombineerd voor, tesamen met pech en/of het onvermogen om verstandige beslissingen te nemen.

Het Stoelenproject is in 1989 opgericht door een groep bezorgde Amsterdammers, die het onverdraaglijk vond dat er in een maatschappij als de onze, mensen in de winter op straat moesten slapen. En deze Amsterdammers besloten niet naar de overheid te wijzen, maar zelf een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem. In de kern zijn we nog steeds diezelfde club mensen: een zeer gemêleerde groep vrijwilligers van alle leeftijden, gezindten, mannen en vrouwen, van alle kleuren van het politieke spectrum. Maar we hebben 1 ding gemeenschappelijk: we vinden allemaal dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke maaltijd en een warm en veilig dak boven zijn hoofd.


Waarom heten we Stoelenproject?


Een vaak gestelde vraag is 'Waarom heten jullie Stoelenproject?’ Het antwoord is eenvoudig. Bij de oprichting van het Stoelenproject beschikten we niet over de benodigde vergunningen en financiële middelen om bezoekers op matrassen te mogen laten overnachten. Zij sliepen daarom op tegen elkaar geschoven stoelen. De naam hebben we maar zo gelaten toen er matrassen kwamen waarop wordt overnacht.


Bestuur

Het bestuur bestaat geheel uit onbezoldigde vrijwilligers:


Peter Taks (sinds 2004)

voorzitter@stoelenproject.nl


Vacature (sinds 2016)

secretaris@stoelenproject.nl


Joep de Valk (sinds 2016)

penningmeester@stoelenproject.nl


Annemieke van Bemmelen (sinds 2008)

vrijwilligerszaken@stoelenproject.nl


Arne Mosselman (sinds 2016)


Toon Geenen (sinds 2016)

ANBI Document Word Donateur